Jaké máme možnosti importů dat do aplikace FinAnalysis

Aplikace "Import dat" není součástí placené aplikace FinAnalysis. Import je k dispozici ZDARMA nezávisle na koupi FinAnalysis jako možná pomůcka. Tato nemusí být funkční v každé firmě.

Importujeme data z účetních systémů pomocí csv nebo xml souborů

Pokud byste rádi plnili FinAnalysis opakovaně a máte možnost výstupů z vašeho účetního systému se zůstatky na účtech do csv nebo xml souboru, můžete vyzkoušet následující importní program. Importuje data ze souborů typu csv nebo xml do FinAnalysis. Tento import načítá data ze souborů csv (tedy i excelovské soubory uložené jako csv) a souborů xml.

Použití aplikace může být pro vás zajímavé pro opakovaná plnění FinAnalysis vašimi daty. Pro jednorázové naplnění FinAnalysis považujeme tento import za zbytečný, samotné nastavení a kontrola importu pravděpodobně převýší dobu, kterou byste strávili jednorázovým ručním naplněním FinAnalysis daty.

 

Podmínkou je mít možnost vytvoření takových souborů z vašich účetních programů v určité struktuře. My nemůžeme zajistit ani možnost vytvoření takového souboru z vašich účetních dat ani určitou potřebnou strukturu výstupního datového souboru. Vzhledem k tomu, že výstupy z různých ekonomických systémů jsou různé, nemůžeme zaručit fungování importu z vašich konkrétních výstupních souborů. Zejména výstupní xml soubory z různých systémů mají mnoho různých podob. Import jsme se snažili nadefinovat co nejvíce univerzálně. Ale existence výstupních souborů s daty účtů a jejich struktura jsou na nás naprosto nezávislé.

Váš csv nebo xml soubor musí obsahovat údaje o konečných zůstatcích na účtech. Tedy csv soubor musí mít sloupec definující číslo účtu a sloupec definující konečný stav na něm. U xml souborů je to obdobné, musí existovat potřebný element, případně atribut.

 

Testovali jsme import dat z následujících ERP systémů:
ERP systém
Nastavení aplikace pro importy z těchto systémů je podrobněji popsáno v manuálu. Tento seznam je bez záruky. Vždy je třeba aplikaci otestovat s konkrétním výstupem z vašeho ERP systému.

 

ImportDat umožňuje i čtení csv nebo xml souborů, které obsahují přímo výkazy rozvahy a výsledovky. Tedy nikoliv soubory obratů účtů. ERP systémy mnohdy umějí vygenerovat účetní výkazy do Excelu, potažmo csv formátu.

Soubory musejí obsahovat standardní výkaz rozvahy a výsledovky, tedy v jednotlivých řádcích souboru jsou "Netto údaje běžného období rozvahy" a "Skutečnost ve sledovaném účetním období výsledovky podle druhového členění". Data výkazů mohou začínat např. i na 6. řádku, ale v řádky výkazu musejí po sobě následovat bez prázdných řádků nebo jiných údajů.

Slovenská verze FinAnalysis umožňuje načítat i xml a csv soubory účetních uzávěrek subjektů vytvořené na portále Registra účtovných závierok. A to jak přes aplikaci import dat, tak i přímo v aplikaci FinAnalysis.

Register účtovných závierok

 

 

Import dat lze vyzkoušet i pro demoverzi FinAnalysis. Lze tímto importem plnit první 3 volné sloupce ve FinAnalysis. Je třeba před importem vymazat data ve FinAnalysis a exportovat data do prázdného období.

Import dat do aplikace FinAnalysis
Pokud vám tato importní aplikace nedokáže načíst data z vašich souborů a přenést do FinAnalysis, můžete nám poslat váš soubor. My jej otestujeme. Můžeme i upravit tuto aplikaci, aby načítala data jiných formátů.
Propojení finanční analýzy na ABRU

 

Součástí instalačního balíčku je o manuál aplikace, kde jsou popsané příklady nastavení souborů. Manuál aplikace lze stáhnout i jako samostatný pdf dokument.

Import dat do aplikace FinAnalysis

Import dat ze systémů ABRA Gen do FinAnalysis

Pro konkrétního zákazníka jsme vytvořili převodový můstek, který mu plnil listy rozvahy a výsledovky FinAnalysis přímo z dat ABRY Gen bez potřeby ručního zadávání dat.

Podmínkou funkčnosti je mít aktivované OLE prostředí ABRY a spuštěný OLE server. ABRA Software zpřístupňuje OLE prostředí pro ABRU Gx zdarma. Toto prostředí umožňuje jiným aplikacím komunikovat s ABROU Gx, číst i zapisovat data, bez nutnosti přímého přístupu do databáze. Je nutné mít vygenerovaný a nainstalovaný aktivační klíč pro OLE prostředí (viz. obrázek níže). Potom je nutné na příslušném serveru nainstalovat otevřené rozhraní. To je popsáno v manuálu.

Propojení finanční analýzy na ABRU
Import dat do aplikace FinAnalysis Import dat do aplikace FinAnalysis
© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz